• English
 

Paluu Teurolle Tammelaan, osa 2

19.4.2024

Matti Tuomola Oy Teurolla jatkaa investointeja. Uusi pakkaushalli rakennetaan edellisen jatkoksi kesän 2024 aikana.

 

Energiayhtiö Helen saa voimalaitokselleen uuden hallin

19.4.2024

Helsingin Salmisaaressa sijaitsee Helenin energialaitos. Konepaja Survonen rakentaa alueelle pelletin vastaanottohallin. Konepajallamme valmistettiin teräsosat ja runkoa päästiin pystyttämään huhtikuun alussa. Tämä 270 m² suuruinen halli valmistuu loppukesästä 2024.

Kaivosyhtiö Keliberin jättihanke Kokkolaan

19.1.2024

Euroopan ensimmäinen litiumhanke etenee kohti tuotannon aloittamista Kokkolassa.

Kaivosyhtiö Keliberin jättiprojektin suurin satsaus eli kemiantehdas valmistuu kovaa vauhtia Kokkolan suurteollisuusalueella.

Litiumin tuotanto tehtaalla alkaa kesällä 2025 ja seuraavana vuonna sitä valmistetaan omasta raaka-aineesta, ensimmäisenä Euroopassa.

Konepaja Survonen valmistaa ja asentaa tehtaalle mm. putkisiltoja ja kuljettimia. Asennukset paikanpäällä alkoivat loppuvuodesta 2023.

Stora Enson Oulun jätti-investointi

19.9.2023

Sellu- ja paperiteollisuuden johtava uusiutuvien tuotteiden toimittaja Stora Enso toteuttaa merkittävän investoinnin Oulun tehtaaseensa.

Kyseessä on tuotantolinja, joka on tarkoitettu kartongin valmistukseen. Konepaja Survonen on mukana toteuttamassa kuljettimien ja putkistojen valmistusta ja asennusta. Asennusvaihe alkoi syksyllä 2023 ja linjaston käyttöönotto on kesäkuussa 2024.

 

Uusi Prisma Ylöjärvelle

19.6.2023

Toukokuussa 2024 aukeaa Ylöjärvelle uusi Prisma.

Konepaja Survonen sai tehtäväkseen rakennuksen rungon valmistuksen ja asennuksen. Runko valmistetaan pajallamme Huittisissa ja sen asennus paikan päällä tapahtu vuoden 2024 alkupuolella.

Naantalin Satamassa jatkuu työt

18.5.2023

Jo kahden vuoden ajan Konepaja Survonen on toiminut rakennushankkeissa Naantalin satamassa. Ensin tehtiin muutosta Saharannan yläramppiin. Seuraavana vuonna toimimme satamassa erilaisten laitetoimitusten parissa ja tänä keväänä palasimme taas rakennustöihin Naantaliin

Konepaja rakentaa satama-alueelle ajoneuvontarkastusrakennuksen tullin käyttöön. Rakennus otetaan tullin käytttöön syksyllä 2023.

Saman aikaisesti rakennamme satamaan Katoksen matkustajaliikenteen käyttöön. Katos valmistuu elokuun alussa

Lypsykarja saa uuden rakennuksen Suttilassa

1.2.2023

Ihan vuoden 2022 viimeisinä päivinä solmittiin sopimus rakennusurakasta, jossa lypsykarjalle toteutetaan rakennus Huittisten Suttilassa. Eveliina Ja Juhani Keskitalo investoivat rakennuksen, jonka Konepaja Survonen valmistaa. Työt tontilla ovat jo alkaneet ja pääsevät käyntiin vauhdilla heti kevään korvalla.

Paluu Teurolle Tammelaan

1.5.2022

Teurolle, Tuomolan tilalle, rakennetaan jälleen. Tällä kertaa kyseessä on Juuresten pesu- ja pakkaushalli. Hallin kooksi tulee n. 1000 m² ja se valmistuu loppuvuodesta 2022

LM-Parkin rakennustyöt alkavat Raumalla

21.2.2022

Perjantaina allekirjoitettiin urakkasopimus LM-Suomiset Oy:n ja Konepaja Survonen Oy:n välillä. Sopimuksen mukaan Konepaja toimii pääurakoitsijana Raumalle rakennettavassa LM-Park teollisuuskiinteistössä. Vuoden loppupuolella valmistuvassa kiinteistökokonaisuudessa on kerrosneliömetrejä reilut 3000.

IINA - Putkisiltaprojekti

20.4.2021

IINA Putkisilta, Nostotyöt ja katujen sulut Harjavallan Torttilassa viikolla 19 / 2021

Työmaan sijainti:
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
IINA-Projekti, Putkisiltatyömaa
Torttilantie / Pajakatu risteysalue, 29200 Harjavalta


Taustaa:
Konepaja Survonen Oy urakoi Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle Harjavallan Torttilaan rakennettavan teräsputkisillan IINA-projektiin. Silta kulkee Pajakadulle rakennettavalta akkumateriaalihyödykkeiden tuotantolaitokselta Pajakadun ja Torttilan tien yli, kiertää Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kiinteistön pohjois- ja itäpuolelta ja kulkee edelleen Länsitiellä sijaitsevalle kemikaalitehtaalle. Putkisillan pituus on noin 900 metriä.

 

Työselostus:
Putkisilta esivalmistetaan n. 40 metrin pituisina lohkoina ja kuljetetaan työmaalle erikoiskuljetuksin asennettavaksi paikoilleen. Torttilantien ja Pajakadun yli menevien lohkojen asennus vaatii tien sulkemisen nostotyön ajaksi.

Asennusjärjestelyt on suunniteltu niin, ettei molempien teiden tarvitse olla samaan aikaan suljettuna.

Nostotyön aikana, kun Torttilantie joudutaan sulkemaan, kiertotie liikenteelle järjestetään Pajakadun ja Akkukadun kautta.

Nostotyön aikana, kun Pajakatu joudutaan sulkemaan, liikenne ohjataan Akkukadun kautta Torttilantielle.

Ajankohta:
10.-14.5.2021 klo 00-04

- Ma-ti välinen yö, noston aikana Pajakatu suljettu

- Ti-ke välinen yö, noston aikana Pajakatu suljettu

- Ke-to välinen yö, noston aikana Torttilantie suljettu

Teiden sulkemista vaativat nostotyöt, 3 kpl, suoritetaan viikolla 19/2021 kolmena yönä. Kiertotiejärjestelyitä vaativa nostotyö kestää n. 2 tuntia kerrallaan.

Järjestelyt:
Työsuorituksen aikana kiertotieliikenne ohjataan liikennemerkein ja opastetauluin tai liikenteenohjaajien avulla.

 

 

Lisätietoja:
Henri Kuusiniemi
Suunnittelu- ja laatuvastaava
Konepaja Survonen Oy
040-1579855
henri.kuusiniemi@konepajasurvonen.fi

 

Isoja muutoksia Konepajan toiminnassa

4.3.2021

Vuosi 2020 oli muutoksen vuosi Konepajan toiminnassa. Rakensimme Vampulan toimipaikkaamme uuden pintakäsittelylaitoksen sekä lämpökeskuksen. Pintakäsittelyn siirtäminen pois Nanhiantien toimipisteestä oli tarpeen, koska tilanpuutteesta johtuen Nanhiantien maalaamo osoittautui pullonkaulaksi toiminnassamme. Samalla kappaleiden turha siirtely paikasta toiseen jäi pois: suuret kappaleet valmistetaan Vampulassa ja nyt ne myös maalataan siellä.

Tämä ei kuitenkaan ollut ainut investointimme. Loppuvuodesta aloitimme uuden varusteluhallin rakentamisen Vampulaan. Investointipäätöstä vauhditti saamamme iso teräsrakenteiden jatkojalostustilaus, jonka toteuttamiseen tarvitsimme lisää tilaa.AM Automäkiselle uusi halli Perniöön

23.10.2020

Lokakuussa 2020 aloitimme rakentamaan AM Automäkiselle uutta konepajatilaa. Rakennuksen koko on noin 1200 m² ja se valmistui kesäkuussa 2021.

Metsästysseura saa uuden Lahtivajan

20.5.2020

Konepaja allekirjoitti 15.4.20 sopimuksen Metsästysseura Ilo Ry:n kanssa Lahtivajan rungon valmistamisesta Huittisten Räikänmaahan.

Kylmävaraston teräsrunko

27.4.2020

Pakkasvakka Oy solmi kanssamme huhtikuussa 2020 sopimuksen kylmävaraston teräsrungon toimituksesta Säkylään. Rungon valmistus konepajallamme alkoi huhtikuun loppupuolella.

Hiehokasvattamo Vampulaan

6.3.2020

Altti Sillanpään tilalle Huittisiin, Rutavan kylään, rakennetaan hiehokasvattamo kevään 2020 aikana.

Lisätila valmistui munapakkaamolle

10.1.2020

Kieku Oy:lle rakentamamme munapakkaamon laajennus sai lisätilaa noin 2200 m². Vuonna 2015 laajensimme munapakkaamoa Loimaalla. Toukokuussa 2019 alkoivat rakennustyöt lisälaajennuksen osalta ja rakennus saatiin valmiiksi joulukuussa 2019.

Konepaja jatkaa jätealalla

21.9.2019

Yhteistyömme Watrec Oy:n kanssa on edennyt kuudennen biokaasulaitoksen rakentamiseen. Nyt rakennamme Mäntsälään, Mäntsälän Biovoima Oy:lle laitosta, jonka käsittelykapasiteetti alkuvaiheessa tulee olemaan 20 000 tonnia orgaanista jätettä vuodessa. Rakentaminen alkoi kesällä 2019 ja laitos otetaan käyttöön ensi kesänä.

Aiemmat viisi biokaasulaitosta, joiden rakennusurakan Watrec Oy:lle olemme toteuttaneet, käsittelevät yhteensä yli 300 000 tonnia orgaanista jätettä vuosittain. (Laitokset Huittisten Vampulassa, Kuopiossa, Honkajoella, Oulussa ja Riihimäellä).

Konepajatoimituksia YIT:n vesitorneihin

14.9.2019

Vuonna 2015 aloitimme yhteistyön YIT:n kanssa vesitornirakentamisessa. Silloin valmistimme ja asensimme porrastornin Huittisten vesitorniin.

Viimeisen vuoden aikana yhteistyötä on tehty kahdella paikkakunnalla, Raahessa ja Vantaalla. Yrityksemme on hoitanut julkisivun teräsrakenteiden suunnittelutyön ja valmistuksen sekä asentanut nämä rakenteet.

IKH:n logistiikkakeskusta laajennetaan Kauhajoella

27.3.2019

Laajennusosan pinta-ala on 5415 m². Maanrakennusyöt saatiin käyntiin maaliskuun puolessä välin ja tällä hetkellä tehdään rakennuksen pohjia. Laajennusosa valmistuu syksyn 2019 aikana. Konepaja Survonen toimii rakennuskohteen pääurakoitsijana.

Kalkkunakasvattamo Närpiön Ylimarkun kylään

27.3.2019

Hemmanet Oy:n kanssa kaksi viikkoa sitten allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Konepaja Survonen aloitti kalkkunakasvattamon rakennustyöt Pohjanmaalla. Tämä 4000 m² kokoinen kasvattamo valmistuu alkusyksystä 2019. Toimimme hankkeessa KVR-urakoitsijana.

IKH:n myymälä Porissa viittä vailla valmis

16.3.2019

Porin Mikkolaan on valmistumassa Isojoen Konehalli Oy:lle uusi myymälä. Viime kesänä aloitettu rakentaminen rupeaa olemaan loppusuoralla ja n. 3500 m² myymälän avaisia päästään juhlimaan vielä kevään kuluessa. Konepaja Survonen on toiminut rakennushankkeessa KVR-urakoitsijana.

Broilerkasvattamo Oripäähän

9.12.2018

Marraskuussa 2018 valmistui Oripään Latvan kylään reilun 4000 m² suuruinen broilerhalli. Lankisen Broileri Oy:lle rakennetun kasvattamon urakointi alkoi alkuvuodesta 2018 ja Konepaja Survonen toimi hankkeen KVR-urakoitsijana.

Huittisten Korvenkylässä korjataan autoja

27.10.2018

Kesän 2018 aikana Konepaja Survonen rakensi Korvenkylään Huittisiin Auto-Ja Konekorjaamo Metsämäelle uuden henkilöautokorjaamon. Samaan aikaan, samalle tontille rakennettiin myös palaneen raskaskonekorjaamon tilalle uusi halli.

Valkon Satamaan lisää tilaa viljalle

27.3.2018

Syksyllä 2017 valmistuneet kolme Suomen Viljava Oy:n viljavarastoa saavat rinnalleen neljännen tasovaraston. Maaliskuussa tehdyn sopimuksen mukaan Konepaja aloittaa huhtikuussa neljännen varaston pystytyksen.

LP-Vampula -yhteistyö

6.11.2017

Konepaja Survosen ja LP-Vampulan yhteistyösopimus jatkuu tällä kaudella. Katso yhteistyötunnelmia oheiselta videolta.

Huittisissa liikutetaan ihmisiä tulevaisuudessakin

27.6.2017

Huittisten kaupunki rakennuttaa uuden liikuntahallin Huhkolaan. Projektin maanrakennustyöt aloitettiin kesäkuun alussa ja halli valmistuu syksyllä 2018. Urakkasopimus allekirjoitettiin 2.6.2017 ja Konepaja Survonen on projektin pääurakoitsija. Rakennushanke työllistää monia lähialueen urakoitsijoita.

Kiinteistö Oy Kallionhelmi laajentaa Kangasalla

25.5.2017

Tähän projektiin Konepaja Survonen osallistuu rakennusurakoitsijan roolissa. Laajennushanke on käynnissä ja lisätila on valmis loppukesästä.

Valkon Sataman viljavarastot

27.4.2017

Konepaja solmi maaliskuun lopulla KVR-urakkasopimuksen Suomen Viljava Oy:n kanssa. Sopimus sisältää kolmen tasovaraston rakentamisen Loviisan satamaan, viljasiiloston välittömään läheisyyteen. Tasovarastoihin tulee lattiatilaa yhteensä hehtaarin verran ja niihin mahtuu vehnää 40 000 tonnia. Varastot valmistuvat elokuun puoliväliin mennessä.

AgriHuittinen - tapahtuma

6.2.2017

Maalis-huhtikuun vaihteessa tullaan olemaan esillä maatalouskoneiden kanssa. Tule katsomaan!

Lue lisää tapahtumasta osoitteesta Agrihuittinen.fi

Länsisataman lauttapaikka LJ7 käyttöönotettu

26.1.2017

Konepaja Survonen valmisti ja asensi Helsingin Satama Oy:lle Länsiterminaaliprojektin lauttapaikka LJ7:n ylärampin. Lauttapaikka on otettu virallisesti käyttöön eilen kun Meyerin telakalla  AS Tallink Gruppille valmistettu Tallink Megastar kävi testaamassa lauttapaikkaa. Megastarin vierailusta kirjoitti Iltasanomat

http://www.iltasanomat.fi/matkat/art-2000005060574.html?cs=email

Länsisataman rampin asennus käynnissä täydellä teholla

29.11.2016

Länsiterminaalin lauttapaikan ylärampin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Kaiken kaikkiaan kuusi leveää ja pitkää erikoiskuljetusta muutaman viime viikon aikana on vienyt Vampulassa ja Alastarolla valmistettuja osia Helsingin Länsisatamaan. Asennustyöt satamassa jatkuvat vielä muutamia viikkoja.

Logistiikkakeskuksen työt käyntiin Pirkkalassa

10.10.2016

Konepaja aloitti logistiikkakeskuksen rakentamisen Pirkkalaan. Kesällä 2017 valmistuva rakennus nousee teollisuusalueelle Jasperintielle.

"Yyterin Helmen" runko

26.9.2016

Yyterin rantaravintola Helmi on saanut Porin vuoden 2016 Vuoden Kaunpunkiteko tunnustuksen. Konepaja on valmistanut Yyterissä sijaitsevaan Helmi-ravintolaan teräsrungon. Ravintolalaiva valmistui konepajatoimitusten osalta syyskuussa 2015 ja nyt vuotta myöhemmin rakennusta juhlittiin Porin päivän torijuhlassa. Onnea voittajille, yrittäjäpariskunta Seppo ja Sinikka Mäki-Ullakolle.

Yhteistyö Tammelassa jatkuu

26.9.2016

Konepaja valmisti vuonna 2014 Tammelaan, Teuron kylään, maatilan yhteyteen kylmiön. Nyt toimimme jälleen samalla tontilla, kun rakennuksen yhteyteen valmistuu syksyn aikana autokatos.

Nautakasvattamo Vampulaan

26.9.2016

Konepaja rakensi Vampulaan nautakasvattamon. Matintalon Sonni Oy:n kanssa toukokuussa allekirjoitettu urakkasopimus sisälsi kasvattamorakennuksen lisäksi myös laakasiilon valmistuksen. 1300 m² kasvattamo valmistui syyskuussa.

Selboat Oy:n veneiden huoltohalli luovutettu

1.8.2016

Vuosaareen, Helsinkiin, valmistettu veneiden huoltohalli on otettu käyttöön. Rakennustyöt Vuosaaressa aloitettiin vuoden 2015 lopussa ja kesäkuussa 2016 halli valmistui. Konepaja Survonen rakensi 1000 m² hallin KVR-urakkana.

Jätteiden vastaanotto on aloitettu Riihimäen biojalostamolla

31.5.2016

Riihimäen biojalostamolla on tänään otettu vastaan ensimmäinen jätekuorma. Laitoksella otetaan nyt vastaan Ekokem Oy:n kiertotalouskylän laitoksilta tulevaa jätettä. Vastaanottomääriä lisätään asteittain ja loppukesästä laitos tullee toimimaan täydellä kapasiteetillä, biokaasua laitos tuottaa täydellä teholla syksyn aikana.

Konepaja Survonen Oy aloitti laitoksen rakennustyöt syksyllä 2015 ja niiden osalta työmaa on valmis kesäkuun 2016 lopulla.

Konepaja Survonen on valmistanut ja asentanut laitokselle 7 säiliötä, joiden yhteistilavuus on n. 13000 m³. Terästä säiliöihin on käytetty 600 tn ja kaikkiaan laitoksen rakentamiseen on terästä käytetty 850 tn.

"Olemme rakentaneet Gasum Biotehdas Oy:lle viisi laitosta ja Konepaja Survonen Oy on ollut kaikissa mukana tekemässä rakennustyöt ja toimittamassa isot mädätyssäiliöt" kertoo Watrec Oy:n työmaapäällikkö Carl-Henrik Nyström. "Konepaja Survosen suunnitteluosasto on ollut vahvasti mukana hankkeissa ja olemme yhdessä hakeneet ratkaisuja rakennusten suunnittelussa hyvällä menestyksellä" hän jatkaa.

Lisää aiheesta: www.watrec.fi

 

EY-tyyppihyväksyntä

31.5.2016

Konepaja Survonen Oy on tänään saanut EY-tyyppihyväksynnän KP-14G erikoisperävaunulle.

Teräshalli Tanokkaaseen ja toimistotilojen uudistus Huittisissa

30.5.2016

Tilantarve kasvaa koko ajan ja pientä helpotusta asiaan on tulossa: Vampulan Tanokkaan verstaan tontille on nousemassa 1000 m² materiaalivarasto, johon saamme tulevaisuudessa sijoitettua teräkset suojaan.

Nanhiantien toimisto saa myös uuden ilmeen käynnissä olevan "pienen pintaremontin" ansiosta.

Honkajoella korjataan 1602 SHS-kuivainlaitosta

27.5.2016

Konepajan työporukka palasi Honkajoelle parin vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2014 urakoitiin Honkajoki Oy:n jätevedenpuhdistamon laajentaminen ja nyt yhteistyö jatkuu kuivainrakennuksen korjaustyön merkeissä.

Konepaja mukana "autokaupoissa"

27.5.2016

Konepaja Survonen Oy toimittaa Levorannan Autoliikkeen laajennukseen Sastamalaan teräsrungot. Runkojen valmistus on aloitettu ja pystyttämään paikalleen niitä päästään loppukesän aikana.

Nautakasvattamon rakennusurakka

27.5.2016

Konepaja allekirjoitti urakkasopimuksen Nautakasvattamon rakentamisesta Vampulaan. Matintalon Sonni Oy:lle rakennettavan kasvattamon rakennustyöt alkavat kesäkuun puolessa välissä ja työt valmistuvat syksyn 2016 aikana. Urakkasopimukseen sisältyy nautakasvattamon lisäksi myös lietevaraston ja laakasiilon valmistaminen.

Konepajalle merkittävä tilaus länsisatamaan

19.4.2016

Konepaja Survonen OY on allekirjoittanut urakkasopimuksen Helsingin Satama Oy:n kanssa. Sopimus pitää sisällään uuden lauttapaikan ylärampin rakentamisen Helsingin Länsisatamaan.

Teräksestä rakennettevan ylärampin kokonaismassa on n. 200 t, kokonaispituus n.100 m. Urakkaan sisältyy myös hydrauliikka- ja sähköautomaatiotyöt. Toimitukset länsisatamaan aloitetaan marraskuun alussa ja valmistuminen on vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Juha Alajärvi
Tuotantopäälikkö/Vampula
juha.alajärvi@konepajasurvonen.fi

Janne Survonen
Toimitusjohtaja
janne.survonen@konepajasurvonen.fi

Urakkasopimus Dragon Mining Oy:n kanssa.

14.3.2016

Konepaja Survonen Oy ja Dragon Mining Oy 10.3.2016 solmineet sopimuksen murskesiilon toimituksesta Vammalan kaivokselle. Toimitukseen sisältyy suunnittelu, valmistus, asennus sekä vanhojen pois purku. Asennukset aloitetaan toukokuun puolivälissä.

Konepaja tukee naisten lentopalloa

19.2.2016

LP-Vampula ja Konepaja Survonen ovat allekirjoittaneet kahden vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen 19.2.2016. Konepajan oma kummipelaaja on LP-Vampulan Mestaruusliigassa numerolla 10 yleispelaajana/hakkurina pelaava Binetou Sow.

Ministerin vierailu konepajalla

30.11.2015

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Sanni Grahn-Laa­so­nen vie­rai­li Huit­ti­sis­sa Ko­ne­pa­ja Sur­vo­sen tuo­tan­to­ti­lois­sa Nan­hian­tiel­lä 30.11.2015. Mi­nis­te­ril­le esi­tel­tiin mm. pe­rä­vau­nu­tuo­tan­toa.

Ku­vas­sa mi­nis­te­rin kanssa toi­mi­tus­joh­ta­ja Janne Sur­vo­nen sekä Huit­tis­ten kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jukka Tuori.

 

NCAGE-tunnus

9.10.2015

Konepaja Survonen Oy:lle on myönnetty NCAGE - tunnus NATO-nimikkeistöjärjestelmään

 

 

Riihimäen Biokaasulaitoksen rakennusurakka

11.8.2015

Konepaja Survonen rakentaa Biokaasulaitoksen Riihimäelle.

Jo aiemmin Watrec Oy:n kanssa solmittu sopimus säiliöiden toimittamisesta Riihimäelle sai jatkoa, kun rakennusurakkasopimus allekirjoitettiin heinäkuussa.

Rakennustyöt Riihimäellä aloitettiin viikolla 33 ja laitoksen on määrä valmistua kesällä 2016.

Nyt rakennettavaan laitokseen toteutetaan vas­taan­ot­to­lin­jat ko­ti­ta­louk­sien ja kaupan eril­lis­ke­rä­tyil­le bio­jät­teil­le ja liet­teil­le sekä näiden lisäksi laitoksessa käsitellään myös Eko­ja­los­ta­mos­sa syn­ty­vä or­gaa­ni­nen jae omalla vas­taan­ot­to­lin­jal­laan. Vastaanottolinjoja laitoksessa tulee ole­maan kolme ta­val­li­sen kahden sijaan.

Säiliöiden toimitussopimus Riihimäen Biokaasulaitokselle

9.7.2015

Konepaja Survonen Oy on solminut Watrec Oy:n kanssa sopimuksen Riihimäelle toteutettavan biokaasulaitoksen säiliöiden toimituksesta.

Riihimäelle rakennetaan vuoden 2015 aikana kolmen jalostamon muodostama, Kiertotalouskyläksi nimetty alue, joka mahdollistaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kierrätysratkaisun. Uudessa konseptissa tavallisesta yhdyskuntajätteestä erotetaan muovit, metallit sekä biohajoava aines, ja ohjataan ne edelleen jatkojalostukseen.

Ekokemin oman jalostamon yhteyteen integroidulla biokaasulaitoksella saavutetaan synergiaetuja ja tehostetaan jalostamon toimintaa. Tämä innovatiivinen ratkaisu on Suomen ensimmäinen biotehdas, jossa käsitellään sekajätteestä peräisin olevaa biojätettä. 

Konepaja Survonen Oy:n ja Watrec Oy:n hyväksi koettu yhteistyö saa nyt jatkoa, sillä Konepaja Survonen Oy on aiemmin toimittanut säiliöt biokaasulaitoksiin Vampulaan, Honkajoelle, Kuopioon ja Ouluun. Säiliötoimitusten lisäksi Konepaja Survonen Oy on myös toteuttanut rakennusurakan näissä kohteissa. Honkajoen, Kuopion ja Oulun laitoksissa on vastaanottolinjat kotitalouksien ja kaupan erilliskerätyille biojätteille sekä lietteille. Riihimäelle nyt rakennettavassa laitoksessa käsitellään näiden lisäksi Ekojalostamossa syntyvä orgaaninen jae omalla vastaanottolinjallaan, ja linjoja tulee olemaan kolme tavallisen kahden sijaan.

Orgaanista jaetta käsittelevän biojalostamon rakennuttaa Biotehdas Oy, Suomen ainoa valtakunnallisesti toimiva biokaasuyritys. Watrec Oy on Biotehtaan teknologiapartneri ja vastaa kaikista yrityksen biokaasulaitosten toteutuksista. Jalostamoiden on määrä valmistua kesällä 2016. Säiliöiden valmistus on aloitettu ja ne valmistuvat syksyn 2015 aikana.

”Watrec Oy on toiminut biokaasualalla yli kymmenen vuotta. Toimintaperiaatteenamme on ollut alusta alkaen rakentaa vahva ja toimiva yhteistyöverkosto eri alojen huippuosaamista tarjoavien yritysten kanssa.

Erityisesti konepajarakentaminen ja biokaasulaitoksen terässäiliöiden merkitys biokaasulaitosrakentamisessa korostuu ja tätä yhteistyötä ja osaamista on rakennettu yhdessä Konepaja Survonen Oy:n kanssa jo yli 6 vuotta”, sanoo Watrec Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suvilampi.

”Konepaja Survonen Oy on innovatiivinen ja tehokas konepaja, jonka kanssa olemme toteuttaneet yhdessä jo useamman biokaasulaitosprojektin Suomessa. Olemme olleet tyytyväisiä heidän osaamiseensa, tuotteisiin ja yhteistyöhön projekteissamme.

Tätä kautta varmistamme että biokaasuprosessissamme on käytössä korkealaatuiset terässäiliöt ja että projekti voidaan toteuttaa kotimaisen toimittajan kanssa, jolloin projektin hallinta on varmempaa. Yhteistyömme on ollut tehokasta ja olemme kehittäneet yhdessä toimintaamme sekä prosessiin valmistettavia terästuotteita”, Suvilampi jatkaa.

”Meille on erittäin iso asia olla mukana toteuttamassa biokaasulaitoksia Suomeen. Watrec Oy:n kaltaisen toimijan kanssa yhteistyö sujuu vaivattomasti ja heidän vankka osaamisensa energia-alalla helpottaa meidän tuotantomme suunnittelua ja toteutusta”, sanoo toimitusjohtaja Janne Survonen konepajalta.

 

Urakkasopimus

29.5.2015

Konepaja Survonen Oy on 27.5 allekirjoittanut KVR-urakkasopimuksen munapakkaamon laajentamisesta Kieku Oy:n kanssa.

Kieku Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, jonka omistaa 16 tuottajaperhettä. Loimaalle rakennettu pakkaamo on Suomen nykyaikaisin. Työt aloitettiin heti ja pakkaamon laajennus valmistuu 16.10.2015 mennessä.

Dragon Mining Oy

26.5.2015

Dragon Mining Oy on solminut 11.5.15 Konepaja Survosen kanssa sopimuksen uuden hihnakuljetinjärjestelmän toimituksesta Sastamalaan.

KVR-Urakkamuotoinen sopimus kattaa vanhan järjestelmän pois purun, uuden järjestelmän suunnittelun, valmistuksen, asennuksen sekä koekäytön/käyttöönoton.

Uusi kuljetinjärjestelmä on toiminnassa syksyllä 2015.

Lypsylehmäpihatto

29.4.2015

Lypsylehmäpihaton sekä lietesäiliön rakennusurakan urakkasopimus allekirjoitettiin 13.4.2015. Vampulaan rakennettavan pihaton maanrakennustyöt ovat loppusuoralla ja rakennustöyt alkavat heti toukokuun alussa.

KIPA KVL 160 tyyppihyväksytty

1.4.2015

KIPA Koukkuperävaunulle KVL 160 on myönnetty Suomessa ensimmäisenä kansallinen tyyppihyväksyntä. Perävaunu on rakenteeltaan vastaavanlainen kuin valmistamamme koukkuperävaunut puolustusvoimille, nyt saatavilla siis myös yksityisasiakkaille.

 

Norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace As asiakkaaksi

23.3.2015

Tammikuussa 2015 Konepaja Survonen Oy solmi kauppasopimuksen norjalaisen Kongsberg Defence &  Aerospace As:n kanssa. Tilauksen laajuus on 54 kpl raskaankaluston keski-akseli perävaunuja.

Perävaunujen valmistus alkoi heti alkuvuodesta ja ensimmäiset toimitukset tapahtuvat kevään 2015 aikana. Toimitukset jatkuvat aina vuoteen 2017 asti.

Perävaunut ovat malliltaan ja kokoluokaltaan lähes samanlaisia kuin mitä olemme valmistaneet Suomen Puolustusvoimille vuosien 2012 - 2014 aikana.

Kuopion biokaasulaitos

13.1.2015

Kuopion biokaasulaitoksen rakennusurakka sai arvoisensa loppuhuipennuksen, kun ympäristöministeri vihki orgaanista jätettä 60 000 tonnia vuodessa käsittelevän laitoksen käyttöön 18.11.2014. Laitoksen käyttö alkoi jo edellisenä keväänä, viralliset juhlallisuudet pidettiin samanaikaisesti kun myös Kuopion Energian moottorivoimalaitos vihittiin.

Avajaispuheessaan ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi Suomen tarvitsevan kestävää jätehuoltoa. Kaatopaikoille päätyvän yhdyskuntajätteen määrää voitaisiin vähentää huomattavasti hyödyntämällä biojätteitä nykyistä enemmän. Runkourakkasopimus

30.11.2014

Joulukuussa Mänttään! Mäntän Jääareena Oy:n kanssa solmittiin jäähallin runkourakkasopimus. Urakkaan sisältyy seinäelementit ja teräsrunko, massaltaan 150 tonnia ja se toteutetaan vaatimusluokassa EXC3. Työt päästiin aloittamaan vielä vuoden 2014 aikana, rakennus valmistuu toukokuussa 2015. Pinta-alaltaan halli on 3150 m².

Vuoden yrittäjä

8.11.2014

Huittisten Yrittäjäyhdistys valitsi 8.11.2014 pitämässään juhlassa vuoden yrittäjäksi konepajayrittäjä Janne Survosen. Janne on kasvattanut yritystään kymmenessä vuodessa yhden miehen yrityksestä yli 50 henkilöä työllistäväksi, monialayritykseksi. Perusteluissaan yrittäjäyhdistys mainitsi muun muassa innovatiivisuuden sekä sen, että Survonen on yksi merkittävimmistä työnantajista Huittisissa.

Video vuoden yrittäjästä

Fuusio

30.9.2014

Syyskuun viimeisenä päivänä toteutettiin fuusioituminen. Konepaja Survonen Oy:n tytäryhtiö SKJ-Rakennustekniikka Oy liitettiin emoyhtiöön. Konepajan henkilömäärä kasvoi noin 35 henkilöllä ja samalla toimiala laajeni entistäkin laajemmin rakentamisen puolelle.