• English
 

Maataloustuotteet

KIPA-tuotteet on tarkoitettu niin maatalouden käyttöön kuin urakointiinkin.

Tuotteiden vahva mutta yksinkertainen rakenne mahdollistaa niiden vaativan käytön, kestävyyttä  sukupolvelta toiselle.

Tuoteperheen uusin jäsen on KIPA – Koukkuperävaunu. KVL 160:n korkeasta laadusta kertoo se, että tuotteelle on myönnetty ensimmäisenä kansallinen tyyppihyväksynnän Suomessa. Kantavuutta Koukkuperävaunulla on 16 t.

Maatalouden perävaunuja on saatavana yksi- tai teliakselisena. Tarjolla on markkinoiden monipuolisin valikoima laitamateriaalivaihtoehtoja: terästä, alumiinia tai puuta.

Perävaunujen runko on huolellisesti suojakäsitelty suihkupuhdistamalla ja maalaamalla kaksikomponenttiepoksipolyuretaanijärjestelmällä, mikä suojaa pitkään kolhuilta ja korroosiolta.

KIPA-perävaunuilla on suuret ajonopeudet. Niitä on kevyt vetää, sillä vankkarakenteiset teliakselistot ja suorakaiderungot on mitoitettu kestämään vaativaakin käyttöä. Järeät navat ovat saatavissa tarpeen mukaan 6-, 8-, tai 10-pulttisena, jarruilla tai ilman. Valittavissa on useita eri rengasvaihtoehtoja käytön mukaan. Suuri kippauskulma, oikea peräylitys ja pitkä runko varmistavat onnistuneen kippauksen niin aumaan kuin reunuksen yli.

KIPA tuotteista löytyy mm. maansiirtovaunut, paalivaunut, jalkalavavaunut, takalanat, juontokourat, siirtokauhat, lavanostimet, turpeenlevittimet, täkkäyspuomit, kantoharat ja kantopilkkurit.

 

KIPA-KVL 160 koukkuperävaunu

KIPA - koukkuparävaunu on erittäin vahvarakenteinen sekä maatalouteen että urakointiin tarkoitettu perävaunu. Tuotteelle on myönnetty ensimmäisenä Suomessa kansallinen tyyppihyväksyntä, FIN*131209*00592*00. Tämä kertoo perävaunun korkeasta laadusta sekä siitä, että perävaunun suunnittelussa on otettu huomioon vaativat määräykset.

Vakiovarusteina mm: säädettävä vetosilmukka, aisajousitus kumipuslin, 2-toiminen lisähydrauliikkalinja perävaunun takaosaan, varustelaatikko, lapio- ja kankitelineet, lokasuojat, hydraulisesti toimivat lavalukot


Tekniset tiedot

 • ref_1
 • Reference_image
 • Reference_image
 • Reference_image

KIPA-perävaunut

Te­räs­lai­tai­nen KIPA-pe­rä­vau­nu on kaik­kein suo­si­tuin mal­lim­me. Se so­vel­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si vil­ja­kär­ryk­si tii­vii­den lai­to­jen­sa an­sios­ta. Te­räs­lai­to­ja on saa­ta­vis­sa eri­vä­ri­si­nä asiak­kaan toi­vei­den tai esi­mer­kik­si trak­to­rin värin mukaan.

Puu­lai­tais­ten vau­nu­jen lai­ta­lau­dat maa­la­taan yk­si­tel­len kai­kil­ta si­vuil­ta ennen ko­koon­pa­noa, mikä var­mis­taa sään­kes­tä­vän ja elä­mät­tö­män ra­ken­teen. Kaikki te­räs­osat ovat kuu­ma­sin­kit­ty­jä ja koottu pult­ti­lii­tok­sin, joten lau­to­jen vaihto on help­poa. Etu­lai­ta on te­räk­si­nen. Ko­la­ri­lis­tat suo­jaa­vat lai­to­ja pie­nil­tä kos­ke­tuk­sil­ta ja kol­huil­ta.

 

Perävaunumallisto
Perävaunujen tekniset tiedot

 • ref_1
 • Reference_image
 • Reference_image
 • Reference_image

KIPA-maansiirtovaunut

Kestävä KIPA-maansiirtovaunu soveltuu monenlaiseen urakointiin hyvän kippauskulmansa ansiosta. Malleja on saatavilla kantavuuksilla 12 000 kg:sta 16 000 kg:aan asti.

Tekniset tiedot

 • ref_1
 • Reference_image

KIPA-paalivaunu

KIPA-paalivaunu tarjoaa mainion avun paalien kuljetukseen. Vaunun kantavuus on 13 000 kg.

Tekniset tiedot

 • ref_1
 • Reference_image

KIPA-jalkalavavaunut

Jalkalavamallisto

KIPA-takalanat

KIPA-ta­ka­la­nat so­pi­vat niin oma­ko­tia­su­jien kuin ura­koit­si­joi­den käyt­töön. Ta­ka­la­no­ja on saa­ta­vil­la hy­drau­li- ja kä­si­sää­töi­se­nä monen ko­koi­se­na. Eten­kin hy­drau­li­la­nat ovat käyt­tö­mu­ka­vuu­ten­sa ja kes­tä­vyy­ten­sä an­sios­ta saa­vut­ta­neet suuren suo­sion paljon lanaa käyt­tä­vien kes­kuu­des­sa.

Mo­ni­puo­li­set sää­tö­mah­dol­li­suu­det te­ke­vät KIPA-la­nois­ta te­hok­kai­ta työ­vä­li­nei­tä muun muassa la­nauk­seen, maan­siir­toon, ta­sauk­seen ja lu­mi­töi­hin. Suuri oma­pai­no yh­dis­tet­ty­nä vank­kaan ja kes­tä­vään ra­ken­tee­seen ta­kaa­vat ta­ka­la­nan te­hok­kuu­den kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Levyn säätö veto- tai työn­tö­asen­non eri kul­miin, rungon si­vut­tais­siir­to ja terän ot­ta­vuus ovat mal­lis­ta riip­puen hy­drau­li­sia tai me­kaa­ni­sia. Terän kiin­ni­tys on 290 mm ja 305 mm jaolla. Ku­lu­vat osat on hel­pos­ti uusit­ta­vis­sa. Terä on kiin­ni­tet­ty pul­tein.

Takalanamallisto
Takalanojen lisävarusteet
Takalanojen tekniset tiedot

KIPA-juontokoura

KIPA-juontokoura on tehokas isännänlinjan kone, joka soveltuu erityisen hyvin puutavaran, kuten tukkien, pienpuun ja hakerankojen juontoon ja lähikuljetukseen. Vinssin avulla pääsee rungon lähelle myös sankassa tai upottavassa metsässä (vaijeri 50 m).

Juontokouran lisävarusteet

Tekniset tiedot

 • ref_1
 • Reference_image
 • Reference_image

KIPA-siirtokauha

KIPA 2100 -siirtokauha on kätevä apuväline pieniin siirtoihin ja kuljetuksiin. Sen työleveys on 210 cm, mutta saatavana on myös 180 cm leveä malli.

Tekniset tiedot

 • ref_1
 • Reference_image
 • Reference_image

KIPA-lavanostin

KIPA 1500 -lavanostin on edullinen ratkaisu peruna- ja juureslaatikoiden sekä trukkilavoille kuormattujen lannoite- ja siemensäkkien käsittelyyn alle 200 cm:n nostokorkeuksiin. Rakenteensa ansiosta se soveltuu erittäin hyvin mataliin tiloihin. 

Tekniset tiedot

 

KIPA-turpeenlevitin

Video
 • ref_1
 • Reference_image

KIPA - täkkäyspuomi

NTP 20 / 30.

Mainio apuväline mm. räjäytysmattojen siirtelyyn. Ulottuvuus max. 6,4 m.

 • ref_1
 • Reference_image

KIPA - KP 130 Kantopilkkuri

Kaivinkoneeseen kiinnitettävä lisälaite kantojen nostamiseen, puhdistamiseen ja pilkkomiseen.

Massaltaan 1300 kg:n kantopilkkurin max. työpaine on 25 MPa, halkaisusylinterin työntövoima 350 KN. Suositeltava kaivinkoneen koko 14 - 25 tn.

KIPA - Kantohara S 60

Apuväline kantojen siirtelyyn.

 • ref_1
 • Reference_image
 • Reference_image
 • Reference_image